Aranżacja zieleni

OgródFirma Anlus, która jest integralną częścią Szkółki Drzew i Krzewów Janusz Szyca, zajmuje się projektowaniem i realizowaniem zamówień związanych z aranżacją terenów zielonych. Realizujemy zamówienia na rekultywację terenów przemysłowych oraz projektujemy przestrzenie ogólnodostępne w obrębie miast. Przygotowujemy plany ogrodów przydomowych, a także zajmujemy się przygotowaniem nasadzeń.

Nasza oferta obejmuje:

 • projektowanie i zakładanie ogródków przydomowych,

 • projektowanie i zakładanie zieleni miejskiej,

 • fachowe doradztwo w sprawie pielęgnacji terenów zielonych,

 • zakładanie trawników przydomowych i miejskich,

 • rekultywację terenów zdegradowanych biologicznie,

 • niwelację terenu,

 • przygotowanie obszaru pod zagospodarowanie, tworzenie skarp i wzgórków,

 • zakładanie systemów nawadniających,

 • zakładanie oczek wodnych i stawów,

 • budowa małej architektury ogrodowej: pergoli, murków oporowych, podpór,

 • pielęgnacja i koszenie trawników,

 • kształtowanie koron drzew, przycinanie krzewów z jednoczesnym zrębkowaniem,

 • nasadzenia drzew i krzewów z własnych i powierzonych materiałów.

Jesteśmy firmą, która od wielu lat działa w branży ogrodniczej, dlatego projektowanie i zakładanie ogrodów przychodzi nam z łatwością. Dysponujemy doskonałym materiałem roślinnym.

Zapraszamy do współpracy.